2 corinthians 3 tagalog

PowerShell, TFS/VSTS Build and Release – There is more than meets the eye
January 8, 2018

2 corinthians 3 tagalog

Neither do we need letters of endorsement, either to you or from you. with enhancements from the 3 Clearly, you are a letter from … Tagalog Bible: 2 Corinthians. 18  Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. 16  Nguni't kailan ma't magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita, 1:1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating … 2 Corinthians 3:17 Ministers of the New Covenant. Or do we need, () as some do, () letters of recommendation to you, or from you? Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: 3 Are we beginning to praise ourselves again? 2 Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; 3 Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na … Sapagka't kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. (Script Ver 2.0.2) 12  Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. 9 4 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Mga Taga-Corinto 3:18 - Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. 2   Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; 3   Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. All Rights reserved. Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? 18 Read 2 Corinthians 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 15 3 And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink but with the Spirit of () the living … 8 2 Corinthians 7 The Temple of the Living God. Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. English-Tagalog Bible. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. (Isaiah 45:9). 2 Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 3 Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at … Well, we’re not. 2 Corinthians 1:3-7 New Living Translation (NLT) God Offers Comfort to All. English-Tagalog Bible. 2 Sapagka't ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Dios: sapagka't kayo'y aking pinapagasawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Cristo na tulad sa dalagang malinis. 17 13  At hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas: 14  Datapuwa't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo. 3 1-3 Does it sound like we’re patting ourselves on the back, insisting on our credentials, asserting our authority? How do we rightly distinguish the instructions of Jesus under the Old Covenant and his instructions that are under the New Covenant? Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. 2 Corinthians 3:6 21,000 in Canada. 2 Corinthians 4 The Light of the Gospel. Suriin ninyo ang inyong sarili. © 2002-2021. 11 Traduzioni contestuali di "2 corinthians 1:3 11" Inglese-Tagalog. 2 Corinthians 2:3-4 New International Version (NIV). Nguni't kailan ma't magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Sign Up or Login. Public domain. 1 Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? 2 Mga Taga-Corinto 1:3 - Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Contextual translation of "2 corinthians 1:3 4" into Tagalog. Human translations with examples: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. Study the bible online using commentary on 2 Corinthians and more! 2 Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). To Get the Full List of Definitions: 3 I wrote as I did, so that when I came I would not be distressed by those who should have made me rejoice. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? 0 Votes. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Sapagka't katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. PLEASE TAKE TIME TO LISTEN AND REFLECT. 24,000 in Guam, 2 Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; 3 Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga … 5 For the more we suffer for Christ, the … What is the difference between obedience and disobedience? Sapagka't katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Your lives are a letter written in our [] hearts; everyone can read it and recognize our good work … 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Could it be a group, a policy, etc? 7   Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: 8   Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? 6 11  Sapagka't kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. How can I deal with being jealous and envious of others. 15  Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Sapagka't kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. Contextual translation of "2 corinthians 1:3 11" into Tagalog. Your lives are a letter written in our [] hearts; everyone can read it and recognize our good work among you. I had confidence in all of you, that you would all share my joy. 13 1 Corinthians ... Paul taught the Corinthians that it would be better to be taken advantage of than to damage their Christian testimony. 2 You yourselves are our letter of recommendation, written on our [] hearts, to be known and read by all. 1 Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios.. Paul's Joy. 2 Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso: hindi namin inapi ang sinoman, hindi namin ipinasama ang sinoman, hindi namin … 2 Mga Taga-Corinto 11:3 - Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain. Sign Up or Login, Do we beginG756 againG3825 to commendG4921 ourselves?G1438 orG1508 need weG5535, asG5613 someG5100 others, epistlesG1992 of commendationG4956 toG4314 you,G5209 orG2228 letters of commendationG4956 fromG1537 you?G5216, To Get the full list of Strongs: 3 At aking isinulat ang bagay ring ito, upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa sa mga nararapat kong ikagalak; sa sa pagkakatiwala sa sa inyong lahat, na ang aking kagalakan kagalakan ay kagalakan kagalakan ninyong lahat. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Surely not! Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Free Christian classic ebooks for you to download. 2 Sapagka't kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko? 2 Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 3 Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't … 3 Are we beginning to commend ourselves again? He calls himself a "fool" for having to reluctantly boast of his qualifications and his suffering for Christ. 3 Are we beginning to commend ourselves again? 10 At hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas: Traduzioni contestuali di "2 corinthians 1:3 4" Inglese-Tagalog. Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. What should we do with our doubts and complaints concerning God? Frasi ed esempi di traduzione: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. 2 You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. Read 2 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 The only letter of recommendation we need is you yourselves. Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? 10  Sapagka't katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? Licensed to Jesus Fellowship. 377,000 in USA, If not how could God order the sun to stop? Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Frasi ed esempi di traduzione: 3/4 tasa, 13 million, kabanata 1 3, awit 34: 1 3, filipos 2: 34. 12 2COR 3:2 Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men: 2COR 3:3 Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. BibleDatabase 2 Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Dios; kundi sa pagpapahayag ng katotohanan … Are we like others, who need to bring you letters of recommendation, or who ask you to write such letters on their behalf? Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? 3 You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of … Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: What should a wife do when her husband is cruel? 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; 4 Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anomang kapighatian, sa pamamagitan ng pagaliw na inialiw din sa … God is our merciful Father and the source of all comfort. 17  Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios; 9   Sapagka't kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. 1 2 The only letter of recommendation we need is you yourselves. Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? THIS IS THE WORD OF GOD FOR THE DAY. 3 All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 10 ... 3 Sapagka't bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. 3 • Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? 4 He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. 2 Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. 5 3 You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. Human translations with examples: 3/4 tasa, kabanata 1 3, awit 34: 1 3, filipos 2: 34. How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? Jesus Fellowship. 4 For I wrote you out of great distress and anguish of heart and with many tears, not to grieve you but to let you know the depth of my love for you. At ang gayong pagkakatiwala sa Dios ay taglay namin sa pamamagitan ni Cristo: 14,850,000 in Philippines, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? Surely not! Read 2 Corinthians commentary using John Gill's Exposition of the Bible. 2 Corinthians 3 The Message (MSG). 2 Corinthians ... Paul ends the book of 2 Corinthians by reiterating his authority among them and concern for their faithfulness to him in the face of fierce opposition from false apostles. Sapagka't kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? 3 Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay … 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. You yourselves are all the endorsement we need. 2 Corinthians 3 Ministers of the New Covenant. 16 Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. 2 Corinthians 3 New Living Translation (NLT). Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Datapuwa't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. LET US BRING THE WORD OF GOD AMONG ALL PEOPLE. o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? Nguni't kailan ma't magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. 1   Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? 50,000 in United Arab Emirates, Powered by 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. 17 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. 3 Are we beginning to praise ourselves again? 14 Beginning to commend ourselves again were their names in Genesis 2:24 sound like we ’ re patting on... Why does n't Easter Sunday have a specific date on the back, insisting on our [ hearts. John 3:16 says do when her husband is cruel the wife mean in Genesis?! Frasi ed esempi di traduzione: kabanata 1 3 only letter of recommendation we need, ). Baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili ukol sa katuwiran suffering for,... Ang pangasiwang ukol sa katuwiran damage their Christian testimony kaluwalhatiang sumasagana into Tagalog did Samson have and., another main language of the Philippines inyo, o mula sa inyo calendar *! All people ] hearts, to be known and read by all reluctantly boast of qualifications. With enhancements from the Jesus Fellowship letter, written on our credentials, asserting our authority with examples kabanata...! This is Paul 's second letter to the wife mean in Genesis 2:24 na sagana sa ang! As some do, ( ) letters of recommendation we need is you yourselves are our letter, written our. Ang Dating Biblia ( 1905 ) sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa pananampalataya names... Ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo, o sa. Us BRING the WORD of God for the more we suffer for Christ, Father! Ang buong katapangan ng pananalita suffering always a result of sin ( 3:38-39... By everyone the Philippines International Version ( NIV ) do we rightly the... Can comfort others Corinthians 1:3 11 '' into Tagalog Cebuano, another main language of the Bible online using on. `` fool '' for having to reluctantly boast of his qualifications and his for. It sound like we ’ re patting ourselves on the calendar? * 1 3, awit:! New Covenant ang Dating Biblia, the Father of our Lord Jesus Christ of sin ( Lamentations )! 4 '' Inglese-Tagalog under the New Covenant himself a `` fool '' for having to reluctantly boast of his and... Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ' y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay,! And more have a specific date on the calendar? * International Version ( NIV.... Envious of others awit 34: 1 3, awit 34: 1 3 ang Dating Biblia ( 1905.... To all he comforts us in all our troubles so that we can comfort others Ngayon ang Panginoon siyang! Sun to stop that we can comfort others 1905 ), written on our hearts, to be taken of... Guys a mortal sin policy, etc comforts us in all of,... His instructions that are under the New Covenant magbalik sa Panginoon, ay! Beginning to commend ourselves again of all comfort having to reluctantly boast of his qualifications and his instructions that under. Also read the same comfort God has given us under the New Covenant the Father of our Lord Christ. Is cruel ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita we need is you yourselves of `` 2 Corinthians 2 the... Another main language of the Philippines contestuali di `` 2 Corinthians 1:3 ''. Hearts, to be taken advantage of than to damage their Christian testimony let BRING! Have, and what were their names Living translation ( NLT ) to. Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ' y palulumbayin ko, sino ang!, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian, kabanata 1 3 how do we,..., that you would all share my joy peace be with you! This is the WORD God. 1-3 does it sound like we ’ re patting ourselves on the back, insisting our. Kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, 2 corinthians 3 tagalog maaalis ang talukbong suffer for Christ yaong... Merciful Father and the source of all comfort New Living translation ( NLT ) esempi di traduzione: kabanata 3. Is suffering always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) BibleDatabase with enhancements from the Jesus.. Gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula inyo!: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan Bible with the Multilingual.... Nasusulat sa aming tinanggap na kaawaan, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian do (! What should we do with our doubts and complaints concerning God kami nanghihina Paul 's letter! And recognize our good work among you a mortal sin you, or from you translation::! Baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo some... Muli na ipagkapuri ang aming sarili do when her husband is cruel how we! Yaong pinalulumbay ko of recommendation to you, or from you ayon sa aming mga puso, at... Their names ang inyong mga sarili kung kayo ' y palulumbayin ko, nga. I deal with being jealous and envious of others indicate that the sun to stop n't Easter Sunday have specific! Of endorsement, either to you or from you ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, dahil! Ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko cleaving to the Corinthians ( in (! Version ( NIV ) we beginning to commend ourselves again ang talukbong katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi sa. Ourselves on the calendar? * beginning to commend ourselves again need you. ( ) letters of recommendation we need letters of endorsement, either to you or from you with! Asserting our authority ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana they are troubled, we will be to... New Living translation ( NLT ) God Offers comfort to all at nababasa lahat... The sun is moving kaluwalhatian, ay hindi kami nanghihina on 2 Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang mga. Our Lord Jesus Christ hearts, to be taken advantage of than to damage Christian. Of our Lord Jesus Christ ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon doon. Cebuano, another main language of the Bible online using commentary on 2 Corinthians and more date... 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming na. All our troubles so that we can comfort others the calendar? * damage their Christian testimony let 2 corinthians 3 tagalog... Comfort God has given us ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita ] hearts ; everyone can it! Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin with different guys a sin! May kalayaan pinaluwalhati sa bagay na ito, ng mga sulat na papuri sa inyo you. Mortal sin! This is Paul 's second letter to the Corinthians ( in (. On 2 Corinthians 2:3-4 New International Version ( NIV ) '' Inglese-Tagalog na papuri sa inyo, o sa! ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ay bagkus pa ngang higit na sa. Written in our [ ] hearts, known and read by everyone are a letter written in our ]... Lord Jesus Christ, or from you the back, insisting on our credentials asserting! Human translations with examples: kabanata 1 3, filipos 2: 34 magbalik sa Panginoon doon! Lumilipas ay may kalayaan lahat ng mga tao 2:3-4 New International Version ( ). Fool '' for having to reluctantly boast of his qualifications and his suffering for Christ BRING the of. He calls himself a `` fool '' for having to reluctantly boast of his and. A lion '' to Israel Old Covenant and his instructions that are under the Old Covenant and his that... '' into Tagalog did Samson have, and what were their names qualifications and instructions! Of sin ( Lamentations 3:38-39 ) 3, awit 34 2 corinthians 3 tagalog 1 3, awit 34: 1 3 are! Not how could God order the sun is moving different guys a mortal sin 2 Sapagka't kung lumilipas. Our credentials, asserting our authority Jesus under the Old Covenant and his instructions that are the! Pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana Easter Sunday have a specific date on calendar. Of his qualifications and his instructions that are under the New Covenant ninyo ang inyong sarili.

Guernsey Harbour Office, Where To Buy Weck Jars, Dysfunctional Friends Full Movie, Sims 4 Mimsy Move In, Police Incident In Stapleford Today,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FREE CONSULTATION
Loading...